Het restsaldo van uw account zal twee maanden na de afmelding (= wettelijke storneringstermijn) naar het bij ons reeds bekende rekeningnummer worden overgemaakt.