Wij adviseren u zich te wenden tot uw cateraar en daar te vragen om u hiervoor te compenseren.